یاد تو عشقه خدا جون

نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

شهریور 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست

Whoops, looks like something went wrong.