فقط به خاطر تو!

 نمی دونم عروسی بود

یا رو بوسی

جای شما نه خالی!

خوب شد که نبودید ببینید چه کردند ...

فقط براتون میگم که:

عروسی تا ساعت 2 نصف شب طول کشید

از تالار تا خونه هم 45 دقیقه راه بود

وقتی رسیدیم خونه، از بس که خسته بودیم همه خوابیدن!

و به برکت بهشت تقلبی عروسی

همه رفتند جهنم!

آخه همه نمازشون قضا شد

بجز مجید!

فقط مجید بود که نماز صبحش رو خونده بود

آخه تمام طول شب رو نخوابیده بود

چون فقط  و فقط خواسته بوده که نماز صبحش قضا نشه!

فقط به خاطر خدا

فقط به خاطر تو ... .

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
ثریا

ای کاش که همه مثل مجید بودن!

ثریا

م ن خیلی دوست داشتم این موقع عروسی کنم چون بعدش می تونستم بروم این طرف اون طرف با شوهرم خیلی واقعا با صفا بود. مطلب خوبی بود یاد عروسی رفتن افتادیم و نمازهایی که قضا شد!

نرگس

[نیشخند]